„Radykalna opozycja”

Czy obejrzeliście już Wiadomości TVP z 16.07.2017, godz. 19:30?

„Ekstremiści”
(liczne publikacje partyjne / propagandowe)

„Z pnia zdrady narodowej”
(S. Ligarski, Plakat w służbie WRON)

„Od strojenia się w opozycyjne piórka do programu zdrady narodowej jest często tylko krok”
(W. Jaruzelski, Przemówienie na warszawskiej konferencji sprawozdawczej PZPR, 1983)

„…Michnika i innych KOR-owców, którzy na długo przed 13 grudnia wnieśli do legalnej organizacji ducha nielegalnej walki”
(Większość Polaków pragnie ładu, spokoju, porządku. Skrót wywiadu wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego dla „Życia Warszawy”, „Trybuna Ludu”, 21–22 VIII 1982.)

„mają do powiedzenia tyle, ile zdołali zapamiętać z korowskiego katechizmu”
(J. Kujawa, Zbrodniczy scenariusz, „Żołnierz Wolności”, 22 II 1982)

„metody mafijnej socjotechniki społecznej KSS »KOR«”
„…bezpośredniego starcia z władzą: strajku generalnego lub powstania antypaństwowego”
(publikacja propagandowa: L. Wojtasik, Podziemie polityczne…, Warszawa 1983

„…krwawej wojnie domowej…”
(M. Kuszewski, Kto zapłaci rachunek?, „Trybuna Ludu”, 15 II 1982)

„Nie bez kozery – że użyję historycznego przykładu – KPN tak wkleja te swoje literki w znak Polski Walczącej”
(gmaj, Nie moja broszka, „Argumenty”, 19 IX 1982)

„Dziś te siły nas obrażają, gwałcąc narodowe symbole, jutro – bez zdecydowanego przeciwdziałania wszystkim tego typu poczynaniom – mogą nas zacząć zabijać. ”
(H. Gaworski, Czarna sotnia w natarciu, „Barwy” 1982, nr 6)

„Są na naszej ziemi jak gdyby dwie Polski. Jest Polska dobrych ofiarnych ludzi, związana z wartościami socjalizmu i uczciwa, tworząca wartości materialne, kulturalne, moralne. I ona przeważa. Do niej powinna należeć przyszłość. Ale jest i nurt ciemny wsteczny, wlokący się za nami jak złowrogi cień. To niepoprawny demagog z wytartym czołem. To tuczący się cudzym kosztem nierób, spekulant, łapówkarz. To podziemny kanał nieczystych interesów, pogardy dla prawa, kamienia wyrwanego z bruku”
(W. Jaruzelski, Przemówienie na posiedzeniu Sejmu PRL, 21 lipca 1983 r.)

„Przede wszystkim wskazywać trzeba jałowość programową opozycji, która pomijając trudne problemy Polski oraz oczekiwania społeczeństwa, ogranicza się do negacji i destrukcyjnych działań, maskując to kilkoma »liberalnymi frazesami«. Wskazywać należy, że opozycja – dążąc do obalenia ustroju – skazana jest na negację (»im gorzej, tym lepiej«) i obiektywnie rzecz biorąc – nie może podjąć żadnych konstruktywnych działań. To określa jej antypolski i antyrobotniczy, agenturalny charakter”
(dokument Wydziału Informacji KC PZPR: AAN, KC PZPR, 1852, Prognozy rozwoju sytuacji społeczno-politycznej kraju od kwietnia do czerwca 1983 r., 7 IV 1983 r., k. 247)

„Partia toczy walkę z wrogiem politycznym. Chociaż jego główne siły zostały rozgromione, a skierowane przeciw socjalistycznej Polsce plany i działania zdemaskowane, chociaż ludzie pracy coraz lepiej dostrzegają rzeczywiste cele i szkody spowodowane przez kontrrewolucyjną opozycję, to jednak przeciwnik działa”
(W. Jaruzelski, Przemówienie na wojewódzkiej konferencji sprawozdawczo-programowej PZPR w Katowicach wygłoszone 21 lutego 1983 r.)

Cytaty z:
Jan Olaszek, „Ekstremiści, chuligani, politykierzy”. Obraz podziemnej „Solidarności” w propagandzie stanu wojennego, Pamięć i Sprawiedliwość 2010, 2(16), 105-137
– Warto przeczytać całość!
Edit: Nagranie na VOD TVP już pojawiło się z powrotem: http://wiadomosci.tvp.pl/33241165/16072017-1930

 

 

 


Komentarze
Gość: Lulu, *.dynamic.gprs.plus.pl
2017/07/17 22:54:18
Telewizja Republika w swoim głównym wydaniu dziennika nazwała protesty przeciw ustawie reformującej sądownictwo „marszem zaprzańców”.
2017/07/21 02:37:02
Zestawienie piękne, wnioski raczej ponure.
Pytanie, dlaczego było to nieuniknione, pozostaje otwarte.
Gość: ssas, *.dynamic.gprs.plus.pl
2017/08/16 19:18:11
Dajesz się manipulować i nawet o tym nie wiesz.