Rzeczpospolita najbardziej feministyczną gazetą w Polsce

Najbardziej sfeminizowana gazeta w Polsce? Prawicowa Rzeczpospolita.

Najbardziej zmaskulinizowana gazeta w Polsce? Lewicowa Gazeta Wyborcza.

Takie zaskakujące rezultaty przynosi raport z monitoringu prasy opiniotwórczej w ramach projektu Gendermeria – Równościowy Monitoring.

„Rzeczpospolita to jedyna gazeta, w której publikacje kobiet stanowią niemalże taki sam odsetek jak publikacje mężczyzn.” – podaje raport. 45.3% artykułów w Rzeczpospolitej jest autorstwa dziennikarek, podczas gdy w Gazecie Wyborczej – 33.6%.

Jeśli chodzi o proporcje w kadrze kierowniczej działów gazet, to zdecydowanie najsłabiej wypada Gazeta Wyborcza. Mężczyźni stanowią tu aż 90% kierowników działów. Jedyna kobieta na stanowisku kierowniczym jest w dziale… „Wysokie Obcasy”. To jest właśnie ta Gazeta Wyborcza, słynna z głośnych deklaracji na temat praw kobiet…

Fatalnie wypadają w badaniu tygodniki. Z danych przytoczonych w raporcie wynika, że w większości redakcji liczba zatrudnionych mężczyzn jest wyższa od liczby  zatrudnionych kobiet. „Największe dysproporcje występują w tygodniku Wprost.” – podaje raport. W większości działów Wprostu zatrudnieni są tylko dziennikarze – mężczyźni.

Co ciekawe, całkowicie brak kobiet w działach publicystyki, komentarzy i felietonów. Właśnie w tych działach, które odpowiadają za kształtowanie opinii społeczeństwa!

Procentowy udział publikacji wg płci autora w dziennikach:

 Struktura zatrudnienia według płci wśród osób kierujących działami:

 

Procentowy udział publikacji wg płci autora w tygodnikach:

Struktura zatrudnienia w tygodnikach: