Rewolucja robi ze swoimi dziećmi to, co zawsze

Lewica.pl zawsze opisuje wojnę na Ukrainie z prorosyjskiego punktu widzenia. Bo Rosja, gdy wykorzystuje prawicowych pożytecznych idiotów, to daje im się karmić ideologią prawicową. Gdy zaś wykorzystuje tych lewicowych – to  oczywiście lewicową. Oto mistrzostwo: rozgrywać swoje interesy, każdemu mówiąc to, co chce usłyszeć. Dlatego też lewica.pl z kanapy kibicowała budowaniu państwa, które teraz-to-już-naprawdę!!! będzie realizować idee komunizmu: 

W czwartek 22 maja w Doniecku odbył się zjazd założycielski partii „Noworosja”, której celem jest budowa na terytoriach Południowego-Wschodu Ukrainy nowego państwa – „Noworosji”. Zgodnie z uchwalonym programem, partia będzie dążyć do ustanowienia sprawiedliwości społecznej, władzy rad i uspołecznienia środków produkcji, równocześnie podkreśla jednak znaczenie tradycyjnych wartości i moskiewskiego prawosławia. (…) jednym z najpilniejszych zadań ruchu jest nacjonalizacja przemysłu: – Ci, którzy w latach 90. zagrabili przedsiębiorstwa, muszą zwrócić je narodowi, a wielkie przedsiębiorstwa zostaną znacjonalizowane.

Program partii zakłada priorytet kolektywnych form własności, państwowej i społecznej: Wielka własność, aktywa przemysłowe i finansowe, będzie należała do państwa, zaś średnia własność może należeć do kolektywów, podczas gdy drobna własność i obiekty działalności ekonomicznej będące wytworem rąk właścicieli mogą znajdować się w prywatnych rękach.

Oprócz przemysłu własnością państwa ma pozostać także ziemia, jej zasoby pod powierzchnią, cieki i zbiorniki wodne, fauna i flora. Jedynie działki na cele mieszkaniowe i przeznaczone do indywidualnej działalności rolnej mogą znajdować się „w dożywotnim użytkowaniu z możliwością dziedziczenia prawa korzystania”. Generalnie ustrój społeczno-ekonomiczny państwa ma być oparty na zasadach sprawiedliwości społecznej i wielosektorowości gospodarki.

W programie „Noworosji” znajdziemy także ściśle socjalistyczne założenia, np. zasadę, że zapłata za pracę każdego człowieka będzie adekwatna do stopnia przydatności tej pracy dla społeczeństwa.

Lewica.pl z radością donosiła następnie, że powstała –

Radziecka konstytucja Związku Republik Ludowych

26 czerwca w Doniecku uchwalony został „Akt konstytucyjny o powstaniu Związku Republik Ludowych”, w skład którego wchodzą doniecka i ługańska republiki ludowe. Konstytucja nowego związku zakłada udział systemu rad w wyłanianiu władzy ustawodawczej. (…) Członkowie parlamentu związkowego pochodzić będą z dwóch grup: jedną trzecią deputowanych delegują republikańskie organy ustawodawcze, zaś pozostałą część parlamentu stanowić będą „przedstawiciele deputowanych rad lokalnych i (lub) kolektywów pracowniczych przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji”.

Wczoraj jednak taki oto news: W Doniecku separatyści uwięzili grupę komunistów! Ale jak to? Szok i niedowierzanie! Przecież oni tam chcieli budować nowy, lepszy ład! Rosyjski lewicowy socjolog, Borys Kagarlicki, ubolewa:

W Noworosji nasila się walka między postawionymi przez Moskwę politykami, realizującymi kurs na przywrócenie oligarchicznego reżimu.

Co gorsza, separatyści chcą uwięzionych komunistów oddać stronie ukraińskiej, a tam

Nasi towarzysze wpadną w ręce Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, czekają ich represje ze strony junty.

Faktem jest, że ukraiński parlament rozwiązał partię komunistyczną. A jak w ogóle władze traktują teraz komunistyczne ugrupowania, tego nie wiem. Cóż, zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica na Ukrainie wydaje się być obiektem rosyjskich wpływów. Z tym, że ta pierwsza cieszy się raczej zbyt dużym zaufaniem władz, więc coś w tym może być, że ta druga tym bardziej traktowana jest z nieufnością.

Media podają, że dziś w nocy wymieniono grupy jeńców i jeden z nich nie chciał wracać do Kijowa.