Jarosław Kaczyński kłamie

To głęboko obrzydliwe. Jarosław Kaczyński kłamie mówiąc, że Edward Gierek opozycję jakoś tam tolerował, a nie zamykał do więzienia.

Na tych stronach można dokładnie przeczytać o represjach wywieranych przez władzę Gierka: 1976, 1977, 1978, 1980. Morderstwa, pobicia, tortury, porwania, zastraszanie, wyrzucanie z pracy, aresztowania, kilkuletnie wyroki więzienia.

Tutaj lista 1832 osób represjonowanych, zarejestrowanych przez KOR.

W szczególności nieprawdą jest, że Gierek nie zamykał opozycji do więzień. Poniżej długa lista dowodów na to, że Jarosław Kaczyński dla zyskania władzy łże w żywe oczy:

(Cytuję za kor.org.pl)

1976

25 czerwca [w Radomiu i Ursusie] W tych dwóch miastach masowe aresztowania i pobicia przez milicję rzeczywistych i domniemanych uczestników zdarzeń. W Radomiu i Ursusie milicja organizowała tzw. ścieżki zdrowia. W całej Polsce ok. 2500 osób zatrzymanych, ok. 370 skazanych w trybie przyspieszonym, ok. 500 spraw w sądach, które wraz z rozprawami rewizyjnymi toczą się do września 1977.

16-17 lipca Pierwszy duży proces radomski. 6-ciu skazanych otrzymało wyroki od 4 do 10 lat.

26-27 lipca Drugi proces radomski. Skazano 6 osób na wyroki od 3 do 9 lat.

3-5 sierpnia Proces radomski. Skazano 6 osób, wyroki od 2,5 do 6 lat.

3-14 sierpnia Kolejny duży proces radomski. Skazano 6 osób, wyroki od 3 do 10 lat.

29 grudnia Drugi proces ursuski, Skazano 3 osoby, wyroki od roku do 3 lat.

wrzesień-grudzień Zatrzymania i pobicia obserwatorów jawnych procesów radomskich.

1977

14 lutego Stanisław Barańczak skazany na rok więzienia w zawieszeniu za „za próbę przekupstwa urzędnika na służbie”.

3 lutego decyzja Rady Państwa o darowaniu kary bądź jej warunkowym zawieszeniu w stosunku do większości osób skazanych za udział w wydarzeniach czerwcowych. Akt łaski nie objął 20 skazanych z Radomia i 3 z Ursusa.

29 kwietnia „Komunikat KOR” nr 9 przynosi informację, że z więzień zwolniono kilkanaście kolejnych osób. Pozostają jeszcze w więzieniach: Zygmunt Zaborowski (skazany na 10 lat), Czesław Chomicki i Wacław Skrzypek (po 9 lat), Marek Majewski i Adam Żukowski (po 3 lata).

14-19 maja zatrzymanie 48 osób i aresztowanie 11 członków i współpracowników KOR-u z zarzutami z art.271, 132 i 58 kk (kontakty z obcą organizacją w celu działania na szkodę PRL, rozpowszechnianie fałszywych informacji mogących zaszkodzić PRL) m.in.: Wojciecha Arkuszewskiego, Seweryna Blumsztajna, Mirosława Chojeckiego, Jacka Kuronia, Jana Józefa Lipskiego, Jana Lityńskiego, Antoniego Macierewicza, Adama Michnika, Piotra Naimskiego, Hanny Ostrowskiej i Wojciecha Ostrowskiego.

23 lipca Na podstawie amnestii na wolność wychodzą wszyscy robotnicy osądzeni w procesach poczerwcowych i KORowcy aresztowani w maju.

1978

24 lutego w Trójmieście pobicie i aresztowanie na 14 dni Bogdana Borusewicza i na 7 dni Stanisława Śmigla.

marzec-czerwiec nasilające się represje za działalność TKN: zatrzymania prelegentów, grzywny za udostępnianie mieszkań (zwykle 5.000 zł), zatrzymania i grzywny dla studentów, uczestników spotkań samokształceniowych (zwykle po 2.000 zł).

27 maja Kazimierz Świtoń otrzymuje wyrok 5 tygodni aresztu.

30 maja Błażej Wyszkowski po otrzymaniu 2 miesięcy aresztu za „stawianie oporu władzy” podejmuje w areszcie głodówkę protestacyjną;

20 czerwca wyrok na Wiesławę Skórkiewicz (6 lat) i Romana Piaseckiego (8 lat), świadków śmiertelnego pobicia przez funkcjonariuszy MO Jana Brożyny w Radomiu 30.06.76.

7 sierpnia Zenon Pałka, drukarz NOWEJ skazany na 2 tygodnie aresztu za „zakłócanie porządku publicznego”.

1 października zaplanowane na ten dzień trzecie spotkanie polsko-czechosłowackie w Karkonoszach nie odbyło się z powodu zatrzymania na 48 godz. Jana Lityńskiego, Adama Michnika i Piotra Naimskiego oraz trzech przedstawicieli Karty 77.

3 października Roman Kściuczek (WZZ) rozpoczyna 3 miesięczny pobyt w areszcie za „nieprzestrzeganie przepisów porządkowych”.

14 października Kazimierz Świtoń (założyciel Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach) po wyjściu z kościoła zostaje napadnięty przez 2 funkcjonariuszy MO i 4 cywili, po czym skazany na 3 miesiące aresztu za ich pobicie.

12 listopada „Komunikat KSS KOR” nr 24 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 48 osób

6 grudnia aresztowanie (na 2 tygodnie) francuskiego dziennikarza Philippe’a Riesa za kontakty z członkami i współpracownikami KSS „KOR”.

11 grudnia w Gdańsku skazanie Andrzeja Gwiazdy na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu.

18 grudnia w Gdańsku, po akcji ulotkowej i plakatowej „Pamiętajmy grudzień 1970”, mimo zablokowania autokarami dojścia do bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, zatrzymania co najmniej 30 współpracowników KSS „KOR”, ROPCiO, WZZ i SKS oraz kilkudziesięciu innych osób niosących kwiaty.

1979

grudzień 78-styczeń 79 „Komunikat KSS KOR” nr 26/27 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 50 osób

22 stycznia prokuratura powiadamia żonę Kazimierza Świtonia o przedłużeniu sankcji o kolejny miesiąc.

2 marca Kazimierz Świtoń skazany na rok więzienia i 12.000 zł grzywny za pobicie 4 milicjantów. Na wniosek obrony (wyrok jest nieprawomocny) Świtoń po 4 i pół miesiącach opuszcza areszt.

16 marca „Komunikat KSS KOR” nr 28 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 37 osób

18 kwietnia PAP podaje, iż w Nowej Hucie była próba wysadzenia pomnika Lenina. Został on tylko uszkodzony. Milicja zatrzymała w związku z eksplozją ponad 200 osób w całej Polsce, związanych z opozycją.

18 kwietnia aresztowanie Tomasza Michalaka, współpracownika NOWEJ pod zarzutem fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych.

30 kwietnia „Komunikat KSS KOR” nr 29 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 204 osoby, przeprowadzono co najmniej 155 rewizji w mieszkaniach, zastosowano jedną sankcję prokuratorską.

12 czerwca „Komunikat KSS KOR” nr 30 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 54 osoby, przeprowadzono co najmniej 38 rewizji w mieszkaniach, 1 osobę bezprawnie skierowano do szpitala psychiatrycznego.

1 lipca aresztowanie Edmunda Zadrożyńskiego.

17 lipca zwolnienie po 3 miesiącach z więzienia Tomasza Michalaka, współpracownika NOWEJ.

17 lipca zatrzymanie Jerzego Geresza, pobicie go na komendzie MO i skazanie następnego dnia przez kolegium na 3.000 zł grzywny z zamianą na areszt za „odmowę okazania dowodu osobistego”. Nie miał pieniędzy przy sobie, więc osadzono go w areszcie. W więzieniu był bity i kopany. Rozpoczął głodówkę. Po 37 dniach, z czego ostatnich 7 prowadził głodówke, wycieńczonego wywieziono go z więzienia i pozostawiono w lesie. O jego zatrzymaniu nie powiadomiono nikogo, nawet rodziny.

16 października „Komunikat KSS „KOR” nr 33 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 48 osób

7 listopada list do Amnesty International w obronie uwięzionych pod fałszywymi zarzutami działaczy opozycji: Jan Kozłowskiego (utrudnianie prac melioracyjnych), Tadeusza Kolano (świadek obrony J. Kozłowskiego), Edmunda Zadrożyńskiego (włamanie), Adam Wojciechowski (wywołanie zbiegowiska) oraz Roman Piasecki i Wiesława Skórkiewicz (świadkowie śmiertelnego pobicia Jana Brożyny przez MO skazani za udział z zabójstwie).

30 listopada „Komunikat KSS „KOR” nr 34 podaje, że w ostatnim okresie (poza aresztowaniami 27zatrzymano co najmniej 101 osób

10 grudnia za udział w uroczystości rocznicy odzyskania Niepodległości i przemówienia przed Grobem Nieznanego Żołnierza skazani zostali Andrzej Czuma i Wojciech Ziembiński na 3 miesiące aresztu, Józef Janowski i Bronisław Komorowski na miesiąc aresztu.

11 grudnia aresztowanie, przy przekraczaniu granicy obywatela szwedzkiego Björna Gunnara Laqvista, który przywoził powielacz dla NOWEJ. Spędził w więzieniu 49 dni.

17-18 grudnia w 9. rocznicę masakry robotników Wybrzeża zatrzymano w całej Polsce (w celu sparaliżowania obchodów) co najmniej 200 osób. 15 osób otrzymało sankcje prokuratorskie: Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Andrzej Czuma, Józef Janowski, Bronisław Komorowski, Sergiusz Kowalski, Dariusz Kupiecki, Jan Lityński, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Marian Piłka, Edward Staniewski, Tadeusz Stański, Adam Wojciechowski, Henryk Wujec.

18 grudnia w 9 rocznicę masakry na Wybrzeżu złożenie wieńców przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. (…) Lech Wałęsa i kilkadziesiąt innych osób po uroczystościach zostało na krótko zatrzymanych.

19 grudnia Halina Mikołajska, Aniela Steinsbergowa, Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Antoni Pajdak udali się do prokuratury Generalnej w proteście przeciw aresztowaniom. Tego dnia zwolniono z więzień wszystkich 15 aresztowanych.

31 grudnia „Komunikat KSS „KOR” nr 35 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 289 osób, przeprowadzono co najmniej 16 rewizji w mieszkaniach, kolegia skazały 12 osób.

1980

29 stycznia uwolnienie i wydalenie do Szwecji Björna Gunnara Laqvista.

31 stycznia „Komunikat KSS „KOR” nr 36 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 91 osób

1 lutego Jan Kozłowski skazany na 2 lata więzienia, jego świadek obrony na 1,5 roku.

6 lutego aresztowanie Bogdana Grzesiaka pod zarzutem kradzieży powielacza. (Zwolniony z aresztu 29.02.)

29 lutego „Komunikat KSS „KOR” nr 37 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 69 osób

14 marca Edmund Zadrożyński skazany na 3 lata więzienia

Marzec Aby „zabezpieczyć” prawidłowy przebieg wyborów w okresie poprzedzającym SB przeprowadza co najmniej 159 rewizji i 221 zatrzymań członków opozycji demokratycznej. W Warszawie liczne, przedwyborcze akcje ulotkowe. Rozrzucono co najmniej. 200.000 ulotek. Jeden z organizatorów – Anatol Lawina skazany na 3 miesiące aresztu za „zaśmiecanie miasta”.

25 marca aresztowanie członka KSS „KOR” Mirosława Chojeckiego i 15 kwietnia Bogdana Grzesiaka pod zarzutem kradzieży powielacza. Głodówka Chojeckiego w więzieniu trwała 33 dni.

31 marca Komunikat KSS „KOR” nr 38 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 188 osób

30 kwietnia „Komunikat KSS „KOR” nr 39 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 123 osoby

koniec kwietnia aresztowanie Marka Kozłowskiego ze Słupska, pod zarzutem „użycia przemocy w stosunku do funkcjonariusza publicznego”.

31 maja „Komunikat KSS „KOR” nr 40 podaje, że w ostatnim okresie zatrzymano co najmniej 156 osób

12 czerwca proces przeciwko Niezależnej oficynie Wydawniczej NOWA. Skazano Mirosława Chojeckiego i Bogdana Grzesiaka na półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

28 czerwca „Komunikat KSS „KOR” nr 41 podaje, że w ostatnim zatrzymano co najmniej 31 osób

28 sierpnia prokuratura przedstawia aresztowanym w ciągu ostatnich kilkunastu dni członkom i współpracownikom KSS „KOR” zarzut „przynależności do związku, mającego na celu przestępstwo”. W sumie w okresie poprzednich dwóch tygodni zatrzymano ponad 300 osób związanych z KOR-em i opozycją.

31 sierpnia podpisanie porozumień w Stoczni. MKS dołącza do punktu czwartego (zwolnienie więźniów politycznych) imienną listę aresztowanych. Jeszcze tego dnia i następnego zwolnieni zostają wszyscy więźniowie polityczni.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s